datnencanhotphcm.com.vn
6 lưu ý phong thuỷ phòng thờ mà bạn cần biết - Đất nền căn hộ TP HCM
Nội dung bài viết1 Phong thủy phòng thờ1.1 Điều đầu tiên là vị trí đặt phòng thờ, bàn thờ1.2 Đảm bảo ánh sáng và nguyên tắc chiếu sáng tại phòng thờ1.3 Thời gian lập bàn thờ – phòng thờ1.4 Người lập bàn thờ, phòng thờ1.5 Đồ cúng trên bàn thờ1.6 Thời gian thờ cúng, thắp [...]