datdonghoi.com
Đất Dãy 2 Đường Quang Trung, Gần Cầu Dài - Đất đồng hới
Đất dãy 2 đường Quang Trung. từ quảng bình quan Đồng Hới chạy tới qua cầu dài rẽ bên tay phải chạy vào 30m Diện tích 6x19 đất ở 100% Hướng tây nam. Đường 1