datdonghoi.com
Bán Đất Dãy 2 Đường Quang Trung, Khu Nhà Máy Đóng Tàu Phú Hải - Đất đồng hới
Bán Đất Dãy 2 Đường Quang Trung, Khu Nhà Máy Đóng Tàu Phú Hải. Đồng Hới. Khu Đất thuộc tiểu khu Phú Thượng, Phú Hải Đồng Hới, Thuộc Khu Quy Hoạch nhà máy Đ