datdonghoi.com
Bán Đất Biển Quang Phú - Đất đồng hới
Biển Quang Phú được xem là nơi tiềm năng đầu tư lớn về khai thác du lịch và bất động sản ven biển, Lô đất hướng đông bắc, nhìn trực diện ra biển Quang Phú.