damyngheninhvan.com.vn
Chiêm ngưỡng mẫu cổng đình làng Hà Đông đẹp nhất xã Khánh Hải
Chiêm ngưỡng mẫu cổng đình làng Hà Đông đẹp nhất xã Khánh Hải khởi công xây dựng khánh thành năm 2017, mẫu cột trụ cổng đình làng, trụ cổng nhà thờ họ đẹp.