damyngheninhvan.com.vn
Cổng tam quan chùa - Cổng tam quan chùa đẹp bằng đá
Cổng tam quan chùa - Cổng tam quan chùa đẹp bằng đá được thiết kế theo kiến trúc cổng tam quan có gác,có ba lối đi,cửa giữa lớn hơn cửa hai bên