dacanhnghethuat.com
Vũ điệu võ thuật
Kích thước : 12 x 23 cm Chất đá: Bazan Kỳ thạch, với hình dáng kỳ lạ có khi ta thấy hư hư ảo ảo của hai gương mặt, có khi ta thấy hình ảnh của một môn đồ Thiếu Lâm Tự đang đi quyền.