dacanhnghethuat.com
Trăng Rằm
Kích thước: 10cm x 16cm Chất đá : Bazan