dacanhnghethuat.com
Thác Cổ
Kích thước : 33cm x 26cm x 13cm Chất đá: Bazan