dacanhnghethuat.com
Núi Hai Đỉnh Có Suối
Kích thước : 26cm x 16cm x 9cm Chất đá: Bazan