dacanhnghethuat.com
Hổ
Kích thước: 20cm x 11cm x 5cm Chất đá : Bazan