dacanhnghethuat.com
Đá cảnh Ruộng bậc thang 11C16
Kích thước: Ngang 7cm, Cao 3.5cm, Dày 3cm Chất liệu : Caxedon