dacanhnghethuat.com
Đá cảnh Núi Hồ 7B1812
Kích thước: Ngang 22cm, Cao 20cm, Sâu 10cm Nguồn gốc: Quảng Nam, Viet Nam