dacanhnghethuat.com
Đá cảnh Núi dài 7B179(A)
Kích thước: Dài 17cm, Cao 4.5cm, Dày 5cm Chất liệu : Basalt