dacanhnghethuat.com
Đá cảnh Núi ba đỉnh 12A16
Kích thước: Ngang 20cm, Cao 7cm, Sâu 9cm Chất liệu : Bazan