dacanhnghethuat.com
Đá cảnh Lương Sơn
Kích thước: Ngang 18cm, Cao 14cm, Dày 9cm Chất liệu : Basalt