dacanhnghethuat.com
Đá cảnh Hồ 2A1926
Kích thước: Ngang 15cm, Cao 8cm, Sâu 10cm Nguồn gốc: Abegawa, Nhật bản