dacanhnghethuat.com
Đá cảnh Đạt ma 1B1710
Kích thước: Ngang 4cm, Cao 4.5cm, Sâu 3cm Chất liệu : Caxedon