dacanhnghethuat.com
Đá cảnh Bái Thạch vi Huynh
Kích thước: Ngang 6.5cm, Cao 5cm, Dày 3.5cm Chất liệu : Caxedon