dacanhnghethuat.com
Đá cảnh 8A175
Kích thước: Dài 8cm, Cao 13cm, Dày 2cm Chất liệu: Bazan, Đại Bình.