dacanhnghethuat.com
Bồ Tát
Kích thước : 23 x 14cm Chất đá: Gờ nai