dacanhnghethuat.com
Đá cảnh 8A174
Kích thước: Dài 7.5cm, Cao 14cm, Dày 5cm Chất liệu: Bazan, Đại Bình.