cuonganhauthentic.com
CEO Nguyễn Nhật Anh: “Tôi đã khởi nghiệp chỉ với số vốn 3 triệu đồng!”
Câu chuyện "Khởi nghiệp với số vốn 3 triệu đồng" của CEO Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc công ty TNHH SXTM & DV Cường Anh Authentic. Kinh doanh dễ hay khó?