cuocsonghoanhao.net
Men vi sinh hỗ trợ tiêu hóa Health Aid Bifina của Nhật
Men vi sinh hỗ trợ tiêu hóa Health Aid có chứa 2 lợi khuẩn chính (Probiotic) trong đường ruột là: Bifidobacterium và Lactobaccillus giúp cân bạn ăn ngon, tiêu hóa tốt...