cuocsonghoanhao.net
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Hà Nam - Cuộc Sống Hoàn Hảo
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Hà Nam