criseq.se
Nedsläckt land - ny faktaserie startar snart på SVT - Criseq
Nedsläckt land handlar om hur samhället klarar en kris när det oväntade inträffar? Ett experiment där elen försvinner i hela Sverige under en längre tid.