coyo.org.il
תקנות ותמיכות - מועצת ארגוני הילדים והנוער
אנו, במועצת ארגוני הנוער, פועלים על מנת להגביר את ההכרה, התמיכה והתקצוב של פעילויות החינוך הערכי הבלתי פורמלי ככלל וארגוני הנוער, חוגי הסיור, ומסגרות שנות השירות בפרט. תקנת ארגוני הילדים והנוער תקנה לקידום והעצמה של בני נוער בסיכון תקנת תנועות הנוער