copco.pl
Projekty obecnie realizowane
Projekty obecnie realizowane COPCO PLUS SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ,,Wdrożenie systemu bazującego na nowoczesnych rozwiązaniach TIK wspierającego procesy biznesowe specyficzne dla projektów budowlanych” Celem projektu jest: wdrożenie systemu B2E