consilue.com
Vrednotenje podjetja in kako do višje vrednosti
Izboljšajte vrednotenje podjetja - priporońćila glede denarnih tokov iz poslovanja, neto obratnega kapitala, neto investicij, potenciala rasti in minimizacije povezanih tveganj. Odslej brez poglobljenega poznavanja kompleksnih metod vrednotenja podjetij!