consilue.com
Poslovanje bank in ustvarjanje vrednosti
Vam finančni izkazi bank delujejo nerazumljivo? Vas zanima poslovanje bank in načini ustvarjanja vrednosti? Kako Basel standardi vplivajo na vrednost?