consilue.com
Ocena vrednosti podjetij - za koga in s kakšnim namenom?
Ocena vrednosti podjetij se potrebuje za potrebe upravljanja na osnovi vrednosti, računovodskega poročanja, prevzemov in združitev, posl. načrtovanja itd.