congtysuanha.vn
Kỹ Sư QS Xây Dựng Là Gì?
Kỹ Sư QS Xây Dựng Là Gì? kỹ sư QS là viết tắt của từ Quantity Surveyor, nghĩa là kỹ sư chuyên làm về khối lượng phục vụ các giai đoạn chào thầu hay thanh toán. Kỹ sư QS có thể làm việc cho nhà thầu xây dựng hoặc ban của Chủ đầu tư công trình.