congtysuanha.vn
【KCS là gì】Công việc của một nhân viên KCS là gì ?
KCS là Viết tắt của Kiểm tra Chất lượng Sản phẩm: bộ phận phòng, kiểm tra việc tuân thủ quy trình công nghệ, kỹ thuật và chất lượng sản phẩm. Trong các nhà máy sản xuất, thuật ngữ KCS được sử dụng khá phổ biến.