congtysuanha.vn
Tổng hợp các loại kích thước cửa sổ 2 cánh nhà thông dụng 2019
Tổng hợp các loại kích thước cửa sổ 2 cánh nhà thông dụng 2019 : Mép dưới cùng cửa sổ phải cao hơn sàn nhà ít nhất là 83 cm và không nên cao quá 2.2m. Đối với kích thước cửa sổ 2 cánh thì các bạn có thể lựa chọn các kích thước 1.28 – 1.33 – 1.34 - 1.44 – 1.53 (m)