congtyquyetthang.com
Sửa đổi giấy phép đầu tư nước ngoài - Nội dung giấy phép đầu tư
Sửa đổi giấy phép đầu tư nước ngoài gồm, Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;