congtyquyetthang.com
cách đặt tên doanh nghiệp - Luật Quyết Thắng
Quy định về tên doanh nghiệp: Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây (Loại hình doanh nghiệp + tên riêng)