congtynamphongsaigon.com
Xu hướng nhà ở của người dân làng nghề hiện nay
Hiện nay cả nước có trên 5.400 làng nghề trong đó có 1.800 làng nghề và làng nghề truyền thống được công nhận. Trong đó có 60% làng nghề tập trung ở phía Bắc. Sự phát triển của các làng nghề đã đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân địa phương