congtynamphongsaigon.com
Tuần tới, phát hồ sơ tuyển nhà đầu tư cao tốc Bắc – Nam
Theo đó, sau khi được Bộ GTVT phê duyệt điều kiện năng lực nhà đầu tư, kế hoạch mời sơ tuyển nhà đầu tư, các ban quản lý dự án thuộc Bộ đang khẩn trương thực hiện các công việc liên quan để có thể mờ bán hồ sơ mời sơ tuyển trong tuần tới.