congtynamphongsaigon.com
Gần 100 thanh tra xây dựng ở Hà Nội bị kỷ luật vì sai phạm
Sáng 25-3, HĐND TP Hà Nội đã tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý trật tự xây dựng từ năm 2016 đến nay.Theo đó các thành viên UBND TP, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị; xã, phường,... đặc biệt là Chủ t ...