congtydiaocthangloi.com
THẮNG LỢI GROUP TIÊN PHONG TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 ERP
Sáng ngày 8/10/2019, Thắng Lợi Group (TLG) chính thức ra mắt dự án ứng dụng công nghệ 4.0 ERP vào vận hành và quản lý doanh nghiệp bất động sản tại Gala Center, Tp. HCM. Đây là sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng đầu tiên trong chiến dịch ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản lý và vận hành trong lĩnh vực bất động sản.