congtydiaocthangloi.com
Thắng Lợi Group đồng hành và tài trợ kim cương cho Caravan 2030 lần 13
Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 là câu lạc bộ của các doanh nhân trẻ Việt Nam, các nhà quản lý trẻ ở Việt Nam và trực thuộc Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Đây là sân chơi bổ ích gắn kết các doanh nhân trẻ, các nhà quản lý trẻ năng động, sáng tạo với nhiều hoạt động thiết thực góp phần phát triển cá nhân và doanh nghiệp của họ.