congtydiaocthangloi.com
GALAXY HẢI SƠN - Phố Vàng Chuyên Gia
GALAXY Hải Sơn thuộc khu vực phát triển đầy tiềm năng phía tây sai gòn, nằm trong lòng khu công nghiệp Tân Đức - Hải Sơn hứa hẹn sẽ trở thành khu đô thị kiểu mẫu mới và tương lai sẽ được mở rộng mô hình khu đô thị công nghiệp trên toàn quốc.