congnghehoangtien.com
Hàng rào hồng ngoại 3 tia 250m AILIF ABE-250
Hàng rào hồng ngoại 3 tia AILIF ABE-250 bao gồm 1 mắt phát và 1 mắt thu hồng ngoại đặt đối xứng nhau tạo thành một hàng rào hồng ngoại vô hình mà bất cứ ai bước qua hoặc trèo rào chắn qua trùm tia …