congnghehoangtien.com
Công tắc điều khiển từ xa Honest HT-6865
– Dùng để điều khiển đóng ngắt điện từ xa. – Sử dụng sóng vô tuyến RF xuyên vật cản, cho khoảng cách điều khiển lớn. – Mạch nhận và điều khiển được mã hóa với IC cao cấp tránh nhầm lẫn. – Đóng n…