congnghegianguyen.com
Hướng dẫn cấu hình tên miền cameraddns.net - Lắp camera Bình Dương
HƯỚNG DẪN TẠO TÊN MIỀN CAMERADDNS CHO ĐẦU GHI HÌNH/ CAMERA IP HIKVISION Phần 1: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VÀ TẠO TÊN MIỀN Phần 2: CẤU HÌNH THÔNG SỐ MẠNG VÀ CAMERADDNS CHO THIẾT BỊ Phần 3: MỞ CỔNG TRÊN MODEM Phần 4: GÁN VÀO PHẦN MỀM iVMS-4500 HIK-CONNECT iVMS-4200 0.0 00