congnghegianguyen.com
DELL PRECISION CORE I3 - Lắp camera Bình Dương
CORE I3 4150 3.2GHZ 6M.1600 DDRAM3 4GB-HDD 500GB VGA OMBO HD 2GB.DVD 8USP 2.0.LAN1000.450W