condotelsapa.net
Hợp Đồng Bảo Lãnh BIDV Cho Condotel Sapa Jade Hill
Hợp đồng bảo lãnh BIDV cho dự án Condotel Sapa Jade Hill và hỗ trợ vay vốn khi khách hàng có nhu cầu mua. Hỗ trợ vay 70% trong 20 năm và lãi suất 0%