comvanphonghanoi.net
GÓC HÀI HƯỚC: Những suất ăn trên máy bay sánh ngang với thảm hoạ nhân loại
hành khách có thể thông cảm với việc suất ăn trên máy bay không đầy ắp như trong hình, nhưng đến mức dở tệ như dưới đây thì quả là không chấp nhận nổi