codenamenetwork.com
Tranh hoa lan hồ điệp dát vàng nên tặng ai?
Hoa lan hồ điệp là biểu trưng cho sự hoàn hảo và là tiêu chuẩn