codenamenetwork.com
Hoa Lavender Hàn Quốc
Tháng 6 này chính là thời điểm cánh đồng lavender tại Gangwon, Hàn Quốc nở